Beleid Peuterspetters

Bij Peuterspetters wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan. Daarin wordt beschreven hoe we met de kinderen omgaan. Regelmatig wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind.

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Waar we bijzonderheden signaleren bespreken we dit met u als ouder(s) / verzorger(s).

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen. In het ouderportaal van KidsKonnect (hiertoe krijgen ouders / verzorgers van peuters die Peuterspetters bezoeken toegang) staan diverse beleidsstukken. Op deze manier willen we transparant zijn en blijven.

Informatieboekje

Voor het informatieboekje van Peuterspetters klikt u hier.