Beleid Peuterspetters

Bij Peuterspetters wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan. Daarin wordt beschreven hoe we met de kinderen omgaan. Regelmatig wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind.

De ontwikkeling van het kind staat centraal. Waar we bijzonderheden signaleren bespreken we dit met u als ouder(s) / verzorger(s).

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen.

Op deze pagina kunt u terecht voor alle beleidskundige informatie.

Op deze manier willen we transparant zijn en blijven.

Pedagogisch werkplan Peuterspetters

Pedagogisch beleidsplan

Inspectie januari 2021

Fiers vrijwilligersbeleid

Fiers reglement oudercommissie

Brandbestrijdings- en ontruimingsplan

Fiers reglement klachtenprocedure klanten

Fiers klachtenreglement oudercommissie

Fiers Veiligheid en Gezondheid - Peuterspetters